Kiến thức

Bloomberg: Ethereum có thể mở đường cho Bitcoin đạt 100.000 USD

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, tin rằng: “Nếu Bitcoin bắt kịp hiệu suất của Ethereum trong năm nay, giá của tiền điện tử số 1 sẽ đạt mức 100.000 USD”. Theo Cointelegraph