Tin tức

Các thành viên Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu ủng hộ các chính sách thuế tiền điện tử và blockchain

Pinterest LinkedIn Tumblr

Các thành viên của Nghị viện Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết không ràng buộc nhằm sử dụng blockchain để chống trốn thuế và điều phối chính sách thuế đối với tiền điện tử.

Trong một thông báo ngày 4 tháng 10, Nghị viện châu Âu cho biết 566 trong số 705 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do thành viên Lídia Pereira soạn thảo ban đầu. Theo cơ quan lập pháp, nghị quyết đã khuyến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở 27 quốc gia thành viên xem xét một “cách xử lý thuế đơn giản hóa” cho người dùng tiền điện tử tham gia vào các giao dịch không thường xuyên hoặc nhỏ và cơ quan quản lý thuế quốc gia sử dụng công nghệ blockchain “để tạo điều kiện thu thuế hiệu quả”.

Đối với tiền điện tử, nghị quyết đã kêu gọi Ủy ban Châu Âu đánh giá xem việc chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định có cấu thành một sự kiện chịu thuế hay không, tùy thuộc vào nơi giao dịch xảy ra, nói rằng đó là “sự lựa chọn thích hợp hơn”. Ngoài ra, chính sách sẽ yêu cầu sửa đổi hành chính để trao đổi thông tin tốt hơn liên quan đến thuế đối với tiền điện tử.

Nghị quyết nói thêm rằng các quốc gia thành viên của quốc hội có thể tích hợp các giải pháp blockchain vào các chương trình thuế:

“Các tính năng độc đáo của Blockchain có thể cung cấp một cách mới để tự động hóa việc thu thuế, hạn chế tham nhũng và xác định tốt hơn quyền sở hữu tài sản hữu hình và vô hình cho phép đánh thuế tốt hơn những người nộp thuế di động […] Công việc phải được tiến hành để xác định các phương pháp sử dụng công nghệ tốt nhất nhằm nâng cao năng lực phân tích của các cơ quan quản lý thuế ”.

Các nhà hoạch định chính sách ở Liên minh Châu Âu đã tiến tới điều chỉnh thị trường tiền điện tử thông qua khuôn khổ Thị trường tài sản tiền điện tử, hoặc MiCA,. Dự luật, được giới thiệu lần đầu tiên cho Ủy ban châu Âu vào năm 2020 và được Hội đồng châu Âu thông qua vào năm 2021, nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ quy định nhất quán cho tiền điện tử giữa các quốc gia thành viên EU. Nhiều người mong đợi các chính sách sẽ có hiệu lực vào năm 2024.