Tiền điện tử

Đây lý do tại sao Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh ở chu kỳ tăng giá hiện tại

Pinterest LinkedIn Tumblr

Theo một bài đăng trên CryptoQuant, Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh trong chu kỳ hiện tại và nó có thể sớm đạt được mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới.

Có hai cách để xác định một chu kỳ của Bitcoin. Đầu tiên là dựa vào sự kiện halving. Dưới đây là biểu đồ cho thấy giá trị của nó đã di chuyển như thế nào trong các chu kỳ tăng giá qua các năm 2012, 2016 và 2020.

Quant giải thích lý do tại sao Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh ở chu kỳ tăng giá hiện tại

Giá Bitcoin so với số ngày sau sự kiện halving trong các chu kỳ tăng giá khác nhau

Như biểu đồ trên cho thấy, trong năm 2012, Bitcoin đạt đỉnh chu kỳ khá sớm, và sau đó đạt đỉnh cao hơn. Thời gian đạt đỉnh thứ hai là 371 ngày.

Tiếp theo là chu kỳ năm 2016, cũng theo mô hình tương tự với hai đỉnh trong một chu kỳ. Đỉnh thứ hai phải mất 555 ngày mới đạt được.

Cuối cùng là chu kỳ hiện tại. Nếu các chu kỳ thực sự tuân theo một mô hình nhất định, thì ATH mới nhất là đỉnh đầu tiên của chu kỳ và do đó, Bitcoin có thể đạt đến một ATH mới khác vào cuối chu kỳ.

Có vẻ các chu kỳ của Bitcoin ngày càng kéo dài hơn, do đó, chu kỳ này sẽ không kết thúc ít nhất trong 555 ngày. Hiện tại, chu kỳ đã trải qua 450 ngày.

Cách thứ hai có thể xác định chu kỳ tăng là lấy điểm bắt đầu khi giá phá vỡ ATH cuối cùng. Dựa trên ý tưởng này, biểu đồ dưới đây cho thấy các đỉnh chu kỳ khác nhau.

Quant giải thích lý do tại sao Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh ở chu kỳ tăng giá hiện tại

Chu kỳ tăng giá của Bitcoin qua các năm 2011, 2013, 2017 và 2021

Như được hiện thị trong biểu đồ trên, tất cả các chu kỳ này dường như tuân theo một mô hình tương tự nhau, đạt đỉnh trong khoảng từ 283 đến 337 ngày sau khi bắt đầu cuộc đua.

Nếu xu hướng này chính xác hơn thì Bitcoin sẽ sớm đạt đỉnh trong chu kỳ hiện tại vì đã 262 ngày trôi qua, có nghĩa là ATH mới sẽ xuất hiện trong vòng 21 ngày sau đó.

Giá Bitcoin

Giá Bitcoin cuối cùng đã đạt được một số nền tảng vững chắc trên mức 50.000 đô la, khi giá trị của nó dao động quanh mức 51.300 đô la vào thời điểm viết bài. Nó đã tăng 7% trong 7 ngày qua, trong khi mức tăng trong tháng trước là khoảng 18%.

Dưới đây là biểu đồ cho thấy xu hướng giá của Bitcoin trong ba tháng qua:

Quant giải thích lý do tại sao Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh ở chu kỳ tăng giá hiện tại

Giá Bitcoin tiếp tục tăng | Nguồn: TradingView

Nguồn ST.

————————————————————————————————————————————————————————

📝 Trang Tin Tức, Kiến Thức, Phân Tích, Đầu Tư về Tiền Ảo, Tiền Điện Tử, Sàn Giao Dịch…

🌎 Trang chủ: https://infocryptovn.com

📗 Channel: @infocryptovn

💬 Group: https://t.me/infocrypto_group

📒 Facebook: https://www.facebook.com/groups/231573738804096/