Dự án

Giới thiệu dự án BinStarter (BSR)

Pinterest LinkedIn Tumblr

BinStarter là một giao thức bảo hiểm phi tập trung với một cơ chế duy nhất đóng vai trò là người trung gian cho các chủ dự án và nhà cung cấp thanh khoản. BinStarter nhằm mục đích xây dựng bệ khởi động với giao thức bảo hiểm. Nó hoạt động để xem xét và xác minh các dự án thông qua các tiêu chuẩn nhất định để bảo vệ người dùng khỏi những chủ dự án vô đạo đức và những tổn hại sắp xảy ra từ những khoản đầu tư đó. Ngoài ra, họ hướng tới việc cung cấp cho các nhà đầu tư một môi trường thân thiện và an toàn. Hệ sinh thái BinStarter nhằm mục đích được xây dựng dựa trên sự minh bạch và tin cậy.

Hơn nữa, họ có kế hoạch đảm bảo các nhóm hoán đổi cố định, phí giao dịch thấp và tích hợp chuỗi chéo với hầu hết các mạng. Đọc thêm trên trang web Thông báo ICO.

gfx

🔶 Thông tin mã thông báo:

Tên mã thông báo: BSR
Loại mã thông báo: BEP20 Binance
Giá mã thông báo: ~ $ 0,10
Tổng nguồn cung: 100.000.000 BSR
Mã thông báo đã bị đốt cháy: 15.200.000 BSR

🔶 BinStarter sẽ thực hiện Bán công khai bắt đầu vào ngày 4 tháng 8 năm 2021, lúc 18:00 UTC. Người dùng, những người muốn tham gia vào BinStarter-Bán công khai, nên tự đưa mình vào danh sách trắng từ trang Danh sách trắng BinStarter. Bạn có thể đọc bài đăng này để biết chi tiết Bán công khai.

🔶 BSR được kiểm toán bởi TechRate.

🔶 BSR dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên PankaceSwap vào ngày 6 tháng 8 lúc 20:00 UTC.

🔶 Chi tiết của đợt Bán công khai như sau:

Ngày bán công khai giai đoạn 1: 04/08/2021 (18:00 UTC)
Bán công khai giai đoạn 1 Giá: $ 0,10

Ngày bắt đầu bán công khai giai đoạn 2: 04/08/2021 (19:30 UTC)
Bán công khai giai đoạn 2 Giá: $ 0,2

Softcap bán công khai: 50.000 đô la
Bản cứng bán công khai: $ 350,000

Số tiền mua tối thiểu: $ 200 (Tương đương với BNB hoặc BUSD)
Số tiền mua tối đa: $ 350 (Tương đương với BNB hoặc BUSD)
Đơn vị tiền tệ được chấp nhận: BNB

🌐 Trang web – https://binstarter.io
📑 Whitepaper – https://binstarter.io/bsrdoc/BinStarter-Whitepaper-PDF.pdf
📧 Telegram – https://t.me/BinstarterOfficial
🔈 Telegram – https://t.me/BinStarterAnnouncement
🕊 Twitter – https://twitter.com/BinStarterio
📝 Medium – https://binstarter.medium.com
📺 YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCGbm4czPGblt0uJQh0yrHYA
🗂 Bscscan – https://bscscan.com/token/0xab287e6d370c61f105630e656b5468acb4d00423
______________

◾️ Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư tài chính, luôn tự nghiên cứu và thẩm định kỹ lưỡng khi cân nhắc việc bạn tham gia vào bất kỳ dự án blockchain nào.