Kiến thức

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 22 tháng 9 năm 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

Sau khi phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ $ 44.000, Bitcoin (BTC) đã tìm thấy hỗ trợ ngay trên mức $ 40.000 và tăng trở lại.

Nếu BTC chưa đạt đến mức thấp, thì nó có khả năng sẽ hoàn thành mô hình với một mức giảm nhỏ nữa.

Bitcoin phá vỡ hỗ trợ

Vào ngày 20 tháng 9, BTC đã phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ $ 44.000 bằng một thanh nến giảm giá lớn. Ngày hôm sau, nó tiếp tục giảm giá và giảm xuống dưới $ 40.000 trong một thời gian ngắn trước khi bật lên.

Vùng hỗ trợ đầu tiên được tìm thấy ở mức $ 40.800, là mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5. Mặc dù ban đầu BTC đã giảm xuống dưới mức này, nhưng nếu đợt bật lên hiện tại được giữ vững, điều đó có nghĩa là vùng này đã được xác nhận là hỗ trợ.

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang giảm. RSI và MACD đang giảm và đường Supertrend là bearish.

Trong khi mức $ 40.800 chỉ là mức hỗ trợ Fib thoái lui, thì có mức hỗ trợ mạnh hơn ở $ 38.000, được tạo ra bởi cả mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 và vùng hỗ trợ ngang.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Số lượng sóng có khả năng xảy ra nhất chỉ ra rằng BTC đang gần chạm đáy hoặc đã hoàn thành sóng C của cấu trúc điều chỉnh A-B-C (màu cam).

Mục tiêu $ 38.766 sẽ cung cấp cho sóng A: C tỷ lệ 1: 1 đã gần được chạm vào ngày hôm qua. Mục tiêu cũng trùng với mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 được đưa ra ở trên.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Trong khi số lượng sóng phụ (màu đen) hiển thị một xung động 5 sóng hoàn chỉnh, thì sóng năm không có bất kỳ mối quan hệ nào với các sóng trước đó.

Do đó, có thể sự sụt giảm là một phần của sóng 5 mở rộng và một đợt sụt giảm khác về phía vùng hỗ trợ được nêu ở trên vẫn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, có vẻ như BTC đang nhanh chóng tiếp cận đáy nếu nó chưa đạt đến mức đó.

phan-tich-bitcoin

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Nguồn TỔNG HỢP.

————————————————————————————————————————————————————————

📝 Trang Tin Tức, Kiến Thức, Phân Tích, Đầu Tư về Tiền Ảo, Tiền Điện Tử, Sàn Giao Dịch…

🌎 Trang chủ: https://infocryptovn.com

📗 Channel: https://t.me/infocryptovn

💬 Group: https://t.me/infocrypto_group

📒 Facebook: https://www.facebook.com/groups/231573738804096/

📗 Twitter: link