Kiến thức

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 28 tháng 9

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bitcoin (BTC) đã cố gắng tăng lên vào ngày 27 tháng 9 nhưng đã bị từ chối bởi vùng kháng cự $ 44.000.

Trong khi BTC vẫn đang giao dịch bên trong phần trên của kênh song song giảm dần, thì hành động giá đang thiếu các tín hiệu tăng giá.

BTC bị từ chối

Vào ngày 27 tháng 9, BTC đã cố gắng di chuyển lên trên vùng $ 44.000 nhưng đã bị từ chối ngay lập tức (biểu tượng màu đỏ). Khu vực này đã đóng vai trò là hỗ trợ vào tháng 8 và đầu tháng 9 nhưng đã chuyển thành kháng cự sau sự cố vào ngày 20 tháng 9. Sự từ chối đã tạo ra một bấc dài bên trên và một cây nến giảm.

Bên cạnh việc giao dịch dưới ngưỡng kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật của BTC đã chuyển sang xu hướng giảm khi cả RSI và MACD đều giảm. MACD vừa cắt vào vùng âm trong khi RSI nằm dưới 50.

Nếu BTC tiếp tục di chuyển xuống dưới, vùng hỗ trợ gần nhất sẽ được tìm thấy ở mức $ 38.000.

phan-tich-bitcoin

Biều đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: Tradingview

Kênh hiện tại

Biểu đồ sáu giờ cho thấy một kênh song song giảm dần, thường chứa các cấu trúc điều chỉnh.

Hiện tại, BTC đang giao dịch bên trong phần trên của kênh. Hơn nữa, nó đang giao dịch ngay trên mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5.

Mặc dù nằm trên hợp lưu của các mức hỗ trợ, nhưng các chỉ báo kỹ thuật là giảm/chưa quyết định. MACD nằm trong vùng âm và đã mất sức mạnh trong khi chỉ báo RSI vừa giảm xuống dưới 50.

phan-tich-bitcoin

Biều đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: Tradingview

Biểu đồ hai giờ cho thấy BTC đang di chuyển theo một đường hỗ trợ tăng dần và đã tạo ra ba đáy cao hơn kể từ ngày 21 tháng 9. Mặc dù đây có thể được coi là một cấu trúc tăng giá, nhưng hành động giá không phải là tăng.

Vùng kháng cự trước đó tại $ 43.000 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ đã bị mất ngay trong lần kiểm tra đầu tiên. Hơn nữa, cả MACD và RSI đều giảm.

Mặc dù có hỗ trợ rất mạnh tại $ 41.500, được tạo bởi mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,786 và đường hỗ trợ tăng dần, nhưng hành động giá có vẻ không tăng.

phan-tich-bitcoin

Biều đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: Tradingview

Đếm sóng

Số lượng sóng có khả năng xảy ra cao nhất vẫn chỉ ra rằng sự sụt giảm từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 là cấu trúc điều chỉnh A-B-C, trong đó sóng A: C có tỷ lệ chính xác là 1: 1. Điều này cũng được hỗ trợ bởi sự hiện diện của kênh song song giảm dần.

Tuy nhiên, chuyển động kể từ mức thấp dường như không bốc đồng, gây ra một số nghi ngờ về khả năng đây là số lượng sóng chính xác.

phan-tich-bitcoin

Biều đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: Tradingview

Số lượng sóng thay thế có thể coi chuyển động là cấu trúc điều chỉnh A-B-C phẳng (hình trên) hoặc trong trường hợp giảm giá hơn là cấu trúc sóng 1-2-/1-2 (hình dưới).

Tại thời điểm hiện tại, số lượng sóng chính xác không thể được xác định.

phan-tich-bitcoin

Biều đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: Tradingview

Nguồn TỔNG HỢP.

————————————————————————————————————————————————————————

📝 Trang Tin Tức, Kiến Thức, Phân Tích, Đầu Tư về Tiền Ảo, Tiền Điện Tử, Sàn Giao Dịch…

🌎 Trang chủ: https://infocryptovn.com

📗 Channel: https://t.me/infocryptovn

💬 Group: https://t.me/infocrypto_group

📒 Facebook: https://www.facebook.com/groups/231573738804096/

📗 Twitter: link