Kiến thức

Phân tích kỹ thuật ngày 4 tháng 8: BTC, ETH, XRP, KAVA, VGX, STX, LUNA

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới vùng ngang quan trọng ở $ 40.550.

Ethereum (ETH) có nguy cơ phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần.

XRP (XRP) và Kava.io (KAVA) đã đạt đến đường kháng cự của các kênh song song tăng dần của chúng.

Voyager Token (VGX) đã vứt phá lên trên một đường kháng cự giảm dần.

Stacks (STX) đang cố gắng vượt lên trên vùng kháng cự $ 1,40.

Terra (LUNA) đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần và lấy lại vùng kháng cự $ 11,80.

BTC

BTC đã giảm xuống kể từ khi đạt mức cao $ 42.599 vào ngày 1 tháng 8. Sự di chuyển xuống đã đưa nó xuống dưới vùng $ 40.550, hiện được dự đoán sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự một lần nữa. Do đó, những gì trước đây giống như một đột phá giờ chỉ là một độ lệch.

Các mức hỗ trợ chính là $ 37.500, $ 35.930 và $ 34.370. Đây là các mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,382, 0,5 và 0,618.

Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian hàng ngày đang có dấu hiệu suy yếu. MACD đã tạo ra một thanh xung lượng thấp hơn và chỉ báo RSI đã giảm xuống dưới 70. Tuy nhiên, chỉ báo stochastic oscillator vẫn tăng.

Số lượng sóng chỉ ra rằng xu hướng là giảm.

ngay-8-4-phan-tich

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

ETH

ETH đã tăng lên kể từ ngày 20 tháng 7, khi nó được giao dịch ở mức thấp $ 1.706. Xu hướng đi lên diễn ra nhanh chóng, dẫn đến mức cao là $ 2.697 vào ngày 1 tháng 8.

Mức cao được tạo ra tại điểm hợp lưu của các mức kháng cự Fib, được tạo bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 (màu đen) và tỷ lệ 1: 1,61 của sóng A (màu cam).

Do đó, nó là một mức có khả năng đóng vai trò là đỉnh cục bộ cho ETH. Việc phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần hiện tại sẽ xác nhận điều này.

Nếu vậy, ETH sẽ sớm bắt đầu xu hướng giảm.

ngay-8-4-phan-tich

Biểu đồ ETH/USDT khung 12 giờ | Nguồn: TradingView

XRP

XRP đã tăng lên kể từ ngày 22 tháng 6. Vào ngày 20 tháng 7, nó đã tạo ra một đỉnh cao hơn một chút và đẩy nhanh tốc độ tăng.

Tuy nhiên, phong trào đi lên tiếp theo đã kết thúc khi token đạt mức cao $ 0,77 (biểu tượng màu đỏ). Mức cao được tạo ra bên trong vùng kháng cự $ 0,77. Ngoài ra, nó trùng với đường kháng cự của một kênh song song tăng dần, được hình thành tứ mức thấp nhất ngày 22 tháng 6 nói trên.

Các kênh như vậy thường chứa các chuyển động điều chỉnh.

Trừ khi XRP bứt phá lên trên kênh và lấy lại vùng kháng cự $ 0,77, xu hướng vẫn là giảm.

ngay-8-4-phan-tich

Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

KAVA

KAVA đã tăng bên trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 19 tháng 5, khi nó đạt mức thấp nhất là $ 2,10. Sau đó, nó bật lên hai lần từ đường hỗ trợ của kênh (các biểu tượng màu xanh lá cây) trước khi tăng tốc chuyển động đi lên.

Vào ngày 3 tháng 8, nó đã đạt được mức cao là $ 6,73. Mức cao được tạo ngay trên vùng kháng cự $ 6,50 và tại đường kháng cự của kênh.

Token đã thất bại trong việc bứt phá và tạo ra một bấc dài phía trên (biểu tượng màu đỏ).

Cho đến giá bứt phá lên trên vùng này, xu hướng không thể được coi là tăng. Vùng hỗ trợ gần nhất là $ 5.

ngay-8-4-phan-tich

Biểu đồ KAVA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

VGX

VGX đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 24 tháng 2. Nó đã bị đường này từ chối 5 lần, gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 6.

Tuy nhiên, token đã bắt đầu tăng vào ngày 20 tháng 7 và bứt phá lên trên đường kháng cự trong hai ngày sau đó.

Token đang tiến đến ngưỡng kháng cự $ 3,84, đây vừa là vùng kháng cự ngang, vừa là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382.

Vùng hỗ trợ gần nhất là $ 2,50.

ngay-8-4-phan-tich

Biểu đồ VGX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

STX

STX đã tăng cùng với đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 22 tháng 6, khi nó đạt mức thấp nhất là $ 0,5. Vào ngày 11 tháng 7, nó đạt mức cao $ 1,47 nhưng đã bị từ chối bởi vùng kháng cự ngang $ 1,40.

Sau đó, nó quay trở lại đường hỗ trợ tăng dần một lần nữa vào ngày 20 tháng 7 (biểu tượng màu xanh lá cây) và hiện đang thực hiện một nỗ lực đột phá khác.

Trong khi các chỉ báo kỹ thuật đang tăng, thì chúng đã có dấu hiệu suy yếu dưới dạng động lượng giảm trong MACD và phân kỳ giảm tiềm năng trong chỉ báo RSI.

Vùng kháng cự tiếp theo là $ 1,95, mức kháng cự Fib thoái lui 0,618.

ngay-8-4-phan-tich

Biểu đồ STX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

LUNA

LUNA đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên, nó đã bắt đầu tăng lên sau khi đạt mức thấp vào ngày 23 tháng 5. Nó tạo ra các đáy cao hơn vào ngày 22 tháng 6 và ngày 20 tháng 7 trước khi đẩy nhanh tốc độ tăng.

Vào ngày 1 tháng 8, token đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần và lấy lại vùng $ 11,80 trong quá trình này.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng, hỗ trợ cho sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Vùng kháng cự gần nhất là $ 17,80.

ngay-8-4-phan-tich

Biểu đồ LUNA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nguồn ST.