Tag

Safe Koala (SKOALA)

Browsing

Safe Koala là một mã thông báo phi tập trung được cung cấp bởi công nghệ blockchain, được xây dựng trên BSC. Họ nhằm mục đích tạo ra các tính năng và giải pháp độc đáo cho không gian tiền điện tử. SKOALA là mã thông báo gốc của Safe Koala và sẽ đóng vai trò là động lực chính của hệ sinh thái. SKOALA sẽ hoạt động như một tiện ích giảm phát thực sự và mã thông báo mua lại tự động. Hợp đồng thông minh SKOALA đã được thiết kế theo cách để thưởng tốt hơn cho những người nắm giữ mã thông báo SKOALA. SAFEKOALA Pouch là một chiếc ví sẽ lưu trữ 6% tất cả các giao dịch mua và bán trên hợp đồng thông minh Safe Skoala.

Koala pouch

🔶 Thông tin mã thông báo:

Tên mã thông báo: SKOALA
Loại mã thông báo: BEP20 Binance
Giá mã thông báo: 1 BNB = ~ 60.000.000 SKOALA
Tổng nguồn cung: 1.000.000.000.000.000 SKOALA

🔶 An toàn Koala đang thực hiện Bán trước. Người dùng, những người muốn tham gia vào chương trình Bán trước cho Koala An toàn, nên truy cập trang Bán trước của họ và kết nối ví của họ.

🔶 Hơn nữa, Safe Koala có kế hoạch thực hiện Bán trước bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2021 trên Dxsale. Người dùng, những người muốn tham gia Bán trước Koala An toàn, nên tự đưa mình vào danh sách trắng từ trang Danh sách trắng Koala An toàn. Bạn có thể đọc bài đăng này để biết thông tin chi tiết về Dxsale Pre-Sale.

🔶 Chi tiết của đợt Bán trước như sau:

Ngày bắt đầu bán trước: 31/07/2021
Giá trước khi bán: 1 BNB = 60.000.000 SKOALA
Softcap trước khi bán: 300 BNB
Hardcap trước khi bán: 500 BNB
Giá niêm yết dự kiến: 1 BNB = 21.400.000 SKOALA

Số tiền mua tối thiểu: 0,01 BNB
Số tiền mua tối đa: 10 BNB
Đơn vị tiền tệ được chấp nhận: BNB

🔶 SKOALA dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên PankaceSwap vào ngày 15 tháng 8 năm 2021.

🌐 Trang web – https://safekoala.live
📑 Whitepaper – https://docs.koala.finance
🔈 Telegram – https://t.me/safekoalaann
🕊 Twitter – https://twitter.com/safekoalaF
🗂 Bscscan – https://bscscan.com/token/0x3def5a2a107c2c4edf5b3e6a296e93fdb63db2dc
🏆 Airdrop – https://safekoala.live/airdrop.html
______________

◾️ Đây không phải là lời khuyên đầu tư, luôn tự nghiên cứu và thẩm định kỹ lưỡng khi cân nhắc việc bạn tham gia vào bất kỳ dự án blockchain nào.